Sinfonia

Sinfonia on Sibeliaanista lasitaidetta

Suomi on tunnettu design- ja taidelasistaan. Panu Turusen muotoilema Sinfonia on moderni kunnianosoitus tunnetuinta suomalaista, säveltäjämestari Jean Sibeliusta kohtaan. Teossarja kunnioittaa ennen kaikkea Jean Sibeliuksen luontosuhdetta. Se olikin keskeinen perusta hänen luomistyölleen. Suomen kansallissäveltäjä loi pitkän uransa aikana useita suoraan kasveja kuvailevia teoksia. Tällaisia ovat mm. Puusarja, josta Kuusi on suomalaisten ikisuosikki.

Parhaasta kristallista käsin tehdyissä taideteoksissa kuvastuu männyn rungon vahva ja orgaaninen muoto. Mänty on Suomen kansallisen heräämisen symboli kuten kansalliseepoksemme Kalevala ja Sibeliuksen Finlandia. Ainolan suuret männyt olivat Sibeliukselle tärkeitä, eikä ole sattumaa, että mänty näkyi sekä ensimmäisen että myöhemmän työhuoneen ikkunasta. Vesipisaran muoto teoksen yläosan julkisivussa kuvastaa Sibeliuksen ensimmäistä tunnettua sävellystä, Vesipisaroita. Teoksen avautuva ja ylevöittävä muotokieli taas kutsuu ajatukset suomalaiseen järvimaisemaan. Tuusulanjärven läheisyys oli Sibeliukselle tärkeä voimavara. Kävellessään Ainolansa osin luonnontilaisessa pihapiirissä päivittäin, hän samalla “takoi teemoja” ennen partituurien kirjoittamista. Tehdessään sävellystyötä Sibelius nautti luonnosta erityisen kunnioituksen ja tarkkaavaisuuden vallitessa.

Lasiteokset ovat Riihimäellä vapaasti suupuhallettua studiolasia. Teokset valmistaa Suomen taitavin lasinpuhaltajamestari Kari Alakoski, joka on voittanut mm. Pohjoismaiden mestaruuden.

KERÄILYHARVINAISUUS

Teoksen hinta: 1900 € (sis. alv.)

>> KATSO TÄSTÄ VIDEO TEOKSEN VALMISTUKSESTA

Teosmyynti:
Panu Turunen
0405255229
info@scandinavianinterior.com

> LATAA ESITE TÄSTÄ

•   Upea lahja eläkkeelle jäävälle

•   Lahjaksi suomalaista lasimuotoilua

•   Kotimaista studiolasia taiteen ja muotoilun keräilijälle

•   Lahja toimitusjohtajalle, ulkomaiselle vieraalle ja tärkeälle liikekumppanille

Vuonna 2016 teos on ollut esillä Ravintola Kappelissa, eteläesplanadilla http://www.kappeli.fi/ sekä designhotelli Klaus K:ssa, bulevardilla  http://www.klauskhotel.com/ Vuonna 2017 teos on ollut esillä Ornamon teosmyyntinäyttelyssä Kaapelitehtaalla https://www.ornamo.fi/fi/tapahtuma/teosmyyntinayttely/

Finland is known for its art and design glasswork. The Sinfonia designed by Panu Turunen is a modern tribute to the most well known Finn, composer Jean Sibelius. Above all else, the edition pays respect to Jean Sibelius’s relationship with nature, which was the basis for his creative work. During his long career, Finland’s national composer composed numerous works directly describing plants. Among them is his Tree series, of which The Spruce is a long-living favorite of Finns.

Made from the best crystal by hand, the glass sculptures reflect the strong and organic figure of the trunk of a pine tree. The pine is a symbol of Finland’s national awakening like our national epic The Kalevala and Sibelius’s Finlandia. The massive pines at Ainola were important to Sibelius, and it is no coincidence that he could see pine trees from the window of both his first and later study. The shape of a water drop in the work’s upper part’s facade reflects Sibelius’s first known composition, Water Drops. The work’s dehiscent, elevating figure invites to think of the Finnish lake scenery. Proximity to Lake Tuusula was a valuable asset to Sibelius. Walking through his partially natural-state Ainola property daily, he “forged themes” before writing his scores. While composing, Sibelius revered nature with particular respect and attentiveness.

The glass sculptures are free form mouth-blown at a glass studio in Riihimäki. They are made by Finland’s foremost glass-blowing champion, Kari Alakoski, who has won a Nordic Championship for his craftsmanship. The price of the work is 1900 euros.

 

Finland är väl känt för sitt design- och konstglas. Sinfonia, designad av Panu Turunen, är en modern hyllning till den mest kända finländaren, kompositörmästaren Jean Sibelius. Serien av verk hedrar speciellt Jean Sibelius’ relation till naturen, som ju utgjorde en väsentlig grund för hans konstnärliga skapande. Under sin långa karriär skapade Finlands nationalkompositör flera verk som direkt skildrade växter. Dessa inkluderar t.ex. verken i Trädserien, av vilka Granen länge varit finländarnas favorit.

Den starka och organiska formen av tallstammen skildras i dessa handgjorda konstverk av finaste kristall. Tallen är en symbol för Finlands nationella uppvaknande, precis som Kalevala och Sibelius’ Finlandia. Ainolas stora tallar var viktiga för Sibelius, och det är ingen slump att en tall kunde ses från både det första och det senare arbetsrummets fönster. Vattendroppens form på fasaden av verkets övre del skildrar Sibelius första kända komposition, Vattendroppar. Verkets öppnande och förädlande formspråk riktar tankarna till det finska sjölandskapet. Närheten av Tuusula-sjön var en viktig resurs för Sibelius. Då han dagligen gick omkring på sin Ainolas gårdsplan, som delvis var i naturligt tillstånd, ”smidde” han samtidigt teman innan han skrev partiturer. Då han utförde sitt kompositionsarbete njöt Sibelius av naturen under en speciell respekt och vaksamhet.

Glasverken, gjorda i Riihimäki, är av fritt munblåst studioglas. Verken är tillverkade av Finlands mest kompetenta glasblåsarmästare Kari Alakoski, som har vunnit bl.a. Nordiska mästerskapet. Verkets pris är 1900 euro.

TAKAISIN